Madani Q/A – no.185

Assalamualikum
#MadaniQ/A ( number :186)
*Question*
Quran ka harfi ya lafzi tarjamah kahna jaez hai ?
Tarjamah hai ya tarjumaah sahih pronunciation kia hai?
*Answer *
*Point no. 1*
Shaikh Albani ne kaha ke Urdu mushaf kahna sahih nahi Aur is Tarah Quran ka Tafseeri Tarjamah kahsakte Likin lafzi tarjamah kahna jaez nahi!!
*Point no.2*
Isi tarah baz Ulema ne kaha ke harfi tarjamah kahna bhi jaez nahi!!
*Point no. 3*
saudi ki taraf se print hone wale urdu tafseery tarjamah per ترجمة معاني القرآن
Likha hota hai
Sirf ترجمة القرآن nahi likhte Kiunke tarjamah karne wala is mafhoom ka tarjamah karta hai jo us ne arabi se samjha ho
Quran ka sani nahi lasakta is liye trajmah kahna sahih nahi
Balke tafseeri tarjamah kahsakte
*Point no.4*
Shaikh bin baz rahmatullah alaih ne kaha ke
Quran ka trajmah se namaz ki tilawat Nai hoti
Albatta quran ka tafseeri tarjamah hota Muslim Aur gair muslim ko islam ke faham Aur samjhane ke liye
*Point no.5*
Yeh kahna galat hai ke tafseery tarjamah Kisi ka bhi padh sakte hai Kiunke tafseery tarjamah karne wala Kia Tafseer Aur mafhoom leraha hai uska asar tarjamah per padta hai
Yahi Wajah hai ke orientalist ke 8 english translation ki misal di shaikh hikmat basheer Madinah universty ke mufassir ne Aur kaha ke
النبي الأمي ka translation galat kia
Gair ahle kitab ,mushrik Kafir, but parasat, maa ki taraf se rishte wale yeh sab galat tarjama hai Kiunke trajamah karne wale ki sonch ka Aur Aqeeda ka asar padta hai lihaza har tafseeri tarjamah na padhe blindly
*Shaikh bin baz rahmatullaah alaih*
https://binbaz.org.sa/fatwas/7522/حكم-ترجمة-القران-الكريم-الى-غير-العربية
*Shaikh Albani *

*Muafassire Madinah shaikh hikmat basheer *
https://islamhouse.com/ar/books/460247/
*Shaikh bin baz rahmatullaah alaih*
https://binbaz.org.sa/fatwas/7522/حكم-ترجمة-القران-الكريم-الى-غير-العربية
*Shaikh Albani *

*Muafassire Madinah shaikh hikmat basheer *
https://islamhouse.com/ar/books/460247/

*Dusra sawal ka Jawab *
دَحرجَ يُدحرِجُ دَحرَجَة
زَلزل يُزلزلُ زَلزَلَة
Ke wazan per تَرجَم يُترجِم تَرجَمَة

#Wallahu Alam Barakallaah
****
#mazeed padhna chate hain to Neeche diye gae tafseelat mulahaza farmaen

***
http://www.askislampedia.com/web/guest/articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.