Sahih fazael amal,صحيح فضائل part 2

51۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%DB%92+%D8%A2%DA%AF%DB%92+%D8%B3%DB%92+%DA%AF%D8%B2%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92+%DA%A9%D9%88+%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

52۔ آمین اور سلام کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A2%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%83%D9%89+%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%D8%AA

53۔ نماز میں رکوع و سجود کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9+%D9%88%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

54۔ رکوع کے بعد “اللھم ربنا لک الحمد” کہنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B9+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%84%DA%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF+%DA%A9%DB%81%D9%86%DB%92++%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

55۔ “نماز کے اوقات” وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%BE%D8%B1+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

56۔ نماز کے فضائل
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84

57۔ پانچ نمازیں مکمل اور خشوع و خضوع کے ساتھ مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%BA+%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%B9+%D9%88%D8%AE%D8%B6%D9%88%D8%B9+%DA%A9%DB%92+%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%BE+%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

58۔ فرض نمازوں اور سنن کی محافظت کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%BA+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D9%86%D9%86+%DA%A9%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

59۔ نماز اللہ عزوجل سے سرگوشی ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%84+%D8%B3%DB%92+%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C+%DB%81%DB%92

60۔ مکمل وضو کرکے فرض نماز ادا کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84+%D9%88%D8%B6%D9%88%DA%A9%D8%B1%DA%A9%DB%92+%D9%81%D8%B1%D8%B6+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C%D8%AA

61۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت نماز کی وصیت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81+%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85+%DA%A9%DB%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%DB%92+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%8C+%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA

62۔ مصیبت یا پریشانی یا تکلیف کے وقت نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA+%DB%8C%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DB%8C%D8%A7+%D8%AA%D9%83%D9%84%DB%8C%D9%81+%D9%83%DB%92+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%92+%D9%85%D8%AF%D8%AF+%D8%B7%D9%84%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7

63۔ پانچ نمازوں کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

64۔ نماز فجر اور نماز عصر باجماعت پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D9%81%D8%AC%D8%B1+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

65۔ نماز فجر کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%D9%81%D8%AC%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

66۔ نماز عصر کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

67۔ نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت اور بغیر جماعت سے ادا کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%D9%81%D8%AC%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

68۔ دوسری نماز کے انتظار میں مساجد میں بیٹھے رہنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%A8%DB%8C%D9%B9%DA%BE%DB%92+%D8%B1%DB%81%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

69۔ خیر و نیکی کے لیے مسجد میں بیٹھنے والے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%A8%DB%8C%D9%B9%DA%BE%DB%92+%D8%B1%DB%81%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

70۔ مومن نماز کے انتظار کی حالت میں بھی نماز میں ہوتا ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%A8%DA%BE%DB%8C++%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%DB%81%D9%88%D8%AA%D8%A7+%DB%81%DB%92

71۔ نماز کے بعد نماز کے انتظار کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

72۔ جمعہ کے دن کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

73۔ غسل جمعہ اور جمعہ ادا کرنے کے لیے جانے اور خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی اختیار کرنے اور شور و لغو وغیرہ ترک کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%92+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%DB%82+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D9%88+%D9%84%D8%BA%D9%88+%D9%88%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%81+%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

74۔ جمعہ کی طرف جلدی اور کوشش سے جانے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%8C+%D8%B7%D8%B1%D9%81+%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%B4+%D8%B3%DB%92+%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

75۔جمعہ کے دن غسل کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%D8%BA%D8%B3%D9%84+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

76۔ جمعہ کے دن غسل کرنا فضیلت ہے، فرض نہیں
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%D8%BA%D8%B3%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%DB%81%DB%92%D8%8C+%D9%81%D8%B1%D8%B6+%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA

77۔ جمعہ کے دن غسل کرنے، خوشبو لگانے اور اچھے کپڑے پہننے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%D8%BA%D8%B3%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92%D8%8C+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%88+%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%92+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%DA%86%DA%BE%DB%92+%DA%A9%D9%BE%DA%91%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%86%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

78۔ جمعہ کے دن سورۂ کہف پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81++%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%82+%DA%A9%DB%81%D9%81+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

79۔ مختصر خطبے اور لمبی نماز کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%DB%92+%28%D9%85%DA%AF%D8%B1+%DB%8C%DB%81+%DA%A9%DB%81+%D8%B7%D9%88%DB%8C%D9%84+%D8%AE%D8%B7%D8%A8%DB%81+%DA%A9%DB%8C+%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%DB%81%D9%88%29+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

80۔ خطبہ حاجت یا تشہد کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%DB%82+%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%AA+%DB%8C%D8%A7+%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

81۔ جمعہ کے دن میں موجود ایک گھڑی کی فضیلت و ثواب
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%DA%A9+%DA%AF%DA%BE%DA%91%DB%8C+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C+%DA%AF%DA%BE%DA%91%DB%8C+%DB%81%DB%92

82۔ سورج اور چاند گرہن کی نماز
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%DB%81%D9%86+%DA%A9%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2

83۔ جب کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو تو نماز استخارہ کی فضیلت و ثواب
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D8%A8+%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88+%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%81+%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%DB%81%D9%88+%D8%AA%D9%88+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%81+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8

84۔ نماز تسبیح کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%89%D8%AD+%D9%83%D9%89+%D9%81%D8%B6%D9%89%D9%84%D8%AA

85۔ بارہ رکعت نفلی نماز پڑھنے کی فضیلت و ثواب (جبکہ وہ فرض نہیں)
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81+%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%81%D9%84%D9%89+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+++%D8%AC%D8%A8%DA%A9%DB%81+%D9%88%DB%81+%D9%81%D8%B1%D8%B6+%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA+++%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8

86۔ رات کے قیام اور تہجد کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA++%DA%A9%DB%92+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AA%DB%81%D8%AC%D8%AF+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

87۔ قیام اللیل اور رات کو گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھانے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%88+%DA%AF%DA%BE%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%BA+%DA%A9%D9%88+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%A7%D9%B9%DA%BE%D8%A7%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

88۔ رات کا قیام جہنم سے بچنے کا سبب ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%A7+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%AC%DB%81%D9%86%D9%85+%D8%B3%DB%92+%D8%A8%DA%86%D9%86%DB%92+%DA%A9%D8%A7+%D8%B3%D8%A8%D8%A8+%DB%81%DB%92

89۔ رات کے قیام کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%83%DB%92%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85+++%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

90۔ قرآن کی تلاوت و اطاعت کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%DA%A9%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

91۔ رات کے قیام (تہجد) کی فضیلت و ثواب میں چنداور آیات
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%DB%92+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+++%D8%AA%DB%81%D8%AC%D8%AF+++%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA++%D9%88+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1++%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA

92۔ جب آدمی کو صبح اٹھنے کا یقین نہ ہو، اس کے لیے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی فضیلت و ثواب
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D8%A8+%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%89+%D9%83%D9%88+%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%A7%D9%B9%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%D8%A7+%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86+%D9%86%DB%81+%DB%81%D9%88+%D8%A7%D8%B3+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%92+%D8%B3%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92+%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA%DB%94

نماز میں طویل قیام کی فضیلت

93۔ وتر کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D9%83%D9%89+%D9%81%D8%B6%D9%89%D9%84%D8%AA

94۔
95۔ آخر رات میں وتر پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A2%D8%AE%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%88%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

96۔ اللہ ہاں سب سے محبوب نماز داود علیہ السّلام کی نماز ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81++%DB%81%D8%A7%DA%BA%D8%B3%D8%A8+%D8%B3%DB%92+%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C%DB%81%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85+%DA%A9%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DB%81%DB%92

97۔ مرغ کی آواز اور اس وقت دعا مانگنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA+%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D9%93%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B3+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%AF%D8%B9%D8%A7+%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

98۔ صبح کی سنتوں کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%DA%A9%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

99۔ رات کو رہ جانے والے عمل یا وظیفے کی قضاء دینے کی فضیلت اور اس کے ادا کرنے کا وقت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D9%88+%D8%B1%DB%81%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92++%D8%B9%D9%85%D9%84+%DB%8C%D8%A7+%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1+%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B3+%DA%A9%DB%92+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%D8%A7+%D9%88%D9%82%D8%AA

100۔ رات کو سوتے وقت رات کے قیام کی نیت کرنے والے کی فضیلت جبکہ وہ بیدار نہ ہوسکے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA++%DA%A9%D9%88+%D8%B3%D9%88%D8%AA%DB%92+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%DB%92+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%DA%A9%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D8%AC%D8%A8%DA%A9%DB%81+%D9%88%DB%81+%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%86%DB%81+%DB%81%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%92

نماز چاشت کی فضیلت اور اس کی وصیت کا بیان
101۔ نماز چاشت انسان کے تمام جوڑوں کے لیے صدقہ ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%86%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%DA%A9%DB%92+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%88%DA%91%D9%88%DA%BA%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%81%DB%81%DB%92

102۔ چاشت کے وقت چار رکعت نماز ادا کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B4%D8%AA++%DA%A9%DB%92+%D9%88%D9%82%D8%AA+%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%DA%91%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%DB%81%DB%92

103۔ نماز چاشت کا افضل وقت
http://askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%90+%DA%86%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%DA%A9%D8%A7+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84+%D9%88%D9%82%D8%AA

104۔ نماز ظہر کی طرف جلدی جانے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2++%D8%B8%DB%81%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D8%B7%D8%B1%D9%81+%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

105۔ ظہر سے پہلے اور بعد میں چار رکعت نماز کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B8%DB%81%D8%B1++%D8%B3%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

106۔ زوال کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعت نماز کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%B8%DB%81%D8%B1++%D8%B3%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92+%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

107۔ نماز عصر سے قبل چار رکعت کی فضیلت کے بارے ضعیف حدیث
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D8%B5%D8%B1+%D8%B3%DB%92+%D9%82%D8%A8%D9%84+%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%92+%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81+%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB

108۔ ایک معبود کو سجدہ کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF+%DA%A9%D9%88+%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%81+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

109۔ کثرت سجود مراد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DA%A9%D8%AB%D8%B1%D8%AA+%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%D8%A7+%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%81+%DB%81%DB%8C%DA%BA

110۔ سجدۂ تلاوت کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%82+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

111۔ سجدۂ سہو کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%82+%D8%B3%DB%81%D9%88+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

112۔ اللہ کے لیے قیام رمضان یعنی تراویح پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81++%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AD+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

113۔ لیلۃ القدر کے قیام کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%DB%83+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%DB%92+%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

114۔ باجماعت قیام رمضان کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%82%D9%89%D8%A7%D9%85%D9%90+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%83%D9%89+%D9%81%D8%B6%D9%89%D9%84%D8%AA

115۔ نفلی نماز گھروں میں پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%81%D9%84%D9%89+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%DA%BE%D8%B1%D9%88%DA%BA+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

116۔ کیا نفلی نماز گھر میں پڑھنا مسجدنبوی میں پڑھنے سے بھی افضل ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7++%D9%86%D9%81%D9%84%DB%8C+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%DA%BE%D8%B1+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%D8%A7+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%D8%B3%DB%92+%D8%A8%DA%BE%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84+%DB%81%DB%92

117۔ نفلی نماز و صدقات وغیرہ کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%81%D9%84%D9%89+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%D9%88+%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%81+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

118۔ تشہد کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

119۔ تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%B4%DB%81%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C++%D8%B3%DB%92+%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%81+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

120۔ تشہد میں نمازی کے (السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین) کہنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%DB%92++%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7+%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%86++%DA%A9%DB%81%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

121۔ تشہد میں نبی ﷺ پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور اس کی کیفیت کا بیان
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA++%D9%86%D8%A8%DB%8C+%EF%B7%BA+%D9%BE%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B3+%DA%A9%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86

122۔ تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے دعاء پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%81%D8%AF+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B3%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92++%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

123۔ فرض نماز کے بعد اذکار کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92++%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

124۔ نماز کے بعد کے ایسے کلمات جن کے پڑھنے والا نامراد نہیں ہوتا
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF++%DA%A9%DB%92+%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%92+%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D9%86+%DA%A9%D8%A7+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%86%DB%81%DB%8C%DA%BA+%DB%81%D9%88%D8%AA%D8%A7

125۔ نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%AF%D8%B3+%D8%AF%D8%B3+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%DB%81+%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%84%DB%81+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%DB%81%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

126۔ ہاتھ پر تسبیح پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DB%81%D8%A7%D8%AA%DA%BE+%D9%BE%D8%B1+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D9%89%D8%AD+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

127۔ نماز کے بعد دنیا وغیرہ کے فتنوں سے پناہ مانگنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF++%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D9%88%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%88%DA%BA+%D8%B3%DB%92+%D9%BE%D9%86%D8%A7%DB%81+%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

128۔ نماز کے بعد (اللھم اعنی علی ذکرک۔۔۔۔) پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF++%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%8E+%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%90%D9%86%D9%91%D9%90%D9%8A+%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89+%D8%B0%D9%90%D9%83%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%83%D9%8E+%D9%88%D9%8E%D8%B4%D9%8F%D9%83%D9%92%D8%B1%D9%90%D9%83%D9%8E+%D9%88%D9%8E%D8%AD%D9%8F%D8%B3%D9%92%D9%86%D9%90+%D8%B9%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%AF%D9%8E%D8%AA%D9%90%D9%83%D9%8E%E2%80%8F+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

129۔ ہر نماز کے بعد قرآن کی آخری دو سورتیں پڑھنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DB%81%D8%B1+%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2++%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%DA%A9%DB%8C+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D9%88+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%DA%BA+%D9%BE%DA%91%DA%BE%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

کتاب الجنائز
جنائز کا بیان
130۔ جنازہ اور اس سے پہلے پیش آمدہ امور
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B3+%D8%B3%DB%92+%D9%BE%DB%81%D9%84%DB%92+%D9%BE%DB%8C%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%81+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%8C%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%8C%D8%AF%D9%85+%D9%88%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%81+%DA%A9%DB%92+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B9%D9%81%D9%88+%D9%88+%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

131۔ مومنوں کی باہمی محبت و ملاقات اور دکھ درد میں مشارکت کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%88%DA%BA++%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%81%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D8%AF%DA%A9%DA%BE++%D8%AF%D8%B1%D8%AF+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

132۔ مریض کی عیادت کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6+%DA%A9%DB%8C+%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

133۔ تکلیف میں مبتلا کو دیکھ کر کیا کہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7+%DA%A9%D9%88+%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE+%DA%A9%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%DA%A9%DB%81%DB%92

134۔ مزاج پرسی کے وقت مریض کے لیے دعا کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AC+%D9%BE%D8%B1+%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%DB%92+%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B6+%DA%A9%DB%92+%D9%84%D8%A6%DB%92+%D8%AF%D8%B9%D8%A7+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

135۔ صبر کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1++%DA%A9%DB%8C++%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

مومن کے امراض و مصائب پر صبر کرنے اور راضی ہونے کی فضیلت اور بیماری کے وقت صبر کی فضیلت

136۔ صبر کرنے والوں کے لیے نصرت و مدد کی ضمانت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92++%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%AF%D8%AF+%DA%A9%DB%8C+%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA

137۔ دشمنوں کے مکر و فریب سے حفاظت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D9%88%DA%BA++%DA%A9%DB%92+%D9%85%DA%A9%D8%B1+%D9%88+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D8%B3%DB%92+%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA

138۔ صبر و یقین سے امامت حاصل ہوتی ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1++%D9%88+%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86+%D8%B3%DB%92+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA+%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84+%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C+%DB%81%DB%92

139۔ صبر کرنے والوں کا ناپ تول کے بغیر اجر وثواب
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%DB%94+%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%BA++%DA%A9%D8%A7+%D9%86%D8%A7%D9%BE+%D8%AA%D9%88%D9%84+%DA%A9%DB%92+%D8%A8%D8%BA%DB%8C%D8%B1+%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%88%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8

140۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی کامیابی اور فرشتوں کے سلام
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1++%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%AC%D9%86%D8%AA+%DA%A9%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%92+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

141۔ صبر کرنے والوں کے لیے دگنا اجر و ثواب ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%BA+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92+%D8%AF%DA%AF%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D9%88+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8+%DB%81%DB%92

142۔ صبر مغفرت کے ساتھ
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%AA+%DA%A9%DB%92+%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DA%BE

143۔ صبر کی فضیلت میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1++%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB+%D8%A8%DA%BE%DB%8C+%D8%A8%DB%81%D8%AA+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%81+%DB%81%DB%8C%DA%BA

144۔ صبر روشنی ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C+%DB%81%DB%92

145۔ مرض و آزمائش اور مصیبت وغیرہ پر صبر کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6+%D9%88+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B4++%D8%A7%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B5%DB%8C%D8%A8%D8%AA+%D9%88%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DB%81+%D9%BE%D8%B1+%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA++%D8%A7%D9%88%D8%B1+++%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86+%DA%A9%DB%92+%D9%84%DB%8C%DB%92++%DB%81%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%AE%DB%8C%D8%B1+%D9%88+%D8%A8%DA%BE%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%DB%81%DB%92

146۔۔ آزمائش مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%B4+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%DB%81+%DA%A9%DB%92%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82+%DB%81%D9%88%D8%AA%DB%8C+%DB%81%DB%92

مومن کے لیے ہر حال میں خیر و بھلائی ہے

147۔ مرگی کی بیماری پر صبر کرنے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C+%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C++%D9%BE%D8%B1+%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

148۔ بینائی کھونے والے کی فضیلت جب وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A8%D9%89%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89+%D9%83%D9%87%D9%88%D9%86%DB%92+%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%92+%D9%83%D9%89+%D9%81%D8%B6%D9%89%D9%84%D8%AA+%D8%AC%D8%A8+%D9%88%D9%87+%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8+%D9%83%D9%89+%D9%86%D9%89%D8%AA+%D8%B3%DB%92+%D8%B5%D8%A8%D8%B1+%D9%83%D8%B1%DB%92

149۔ بخار کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA

150۔ طاعون بیماری سے موت واقع ہونے کی فضیلت
https://www.askislampedia.com/ur/wiki/-/wiki/Urdu_wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%92+%D9%85%D9%88%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92+%DA%A9%DB%8C+%D9%81%D8%B6%DB%8C%D9%84%D8%AA4

بخار کی فضیلت کے بارے میں، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح اثر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.