Assalamualikum ‎‏#MadaniQ/A ( number :227) ‎‏*Question* Namaaze janaza mai kitni Duaen sabit hain ? *Answer *

Assalamualikum

‎‏#MadaniQ/A ( number :227)

‎‏*Question*

Namaaze janaza mai kitni Duaen sabit hain ?

*Answer *

#Janaza ke namaz ki 5 duaen ek jagah , isme 5th Dua (panchvi Dua ) Wo hai jo ke janaza agar Bacche ka hon to kia padhe ?

#Covid19 / #coronaVirus

Janaza ki namaz ki Dua yad karne ka tareeqa

#Beta baap ke janaza per Dua bhi na padsake aisa nahi hona chahiye bap ko rukhsat kare Wo bhi Dua ke bagair ??

Abhi Aur ajj hi yad kalen Yeh Dua ,

5 duaen hai 4 Badou ke liiye ( mayyit agar badi Umar ke hai) Aur ek Dua bache ke liye ( agar mayyit baccha ho)

#Pahli Dua yad karne ka tareeqa

#Is dus ko 8 line ki tarah banalen

Phir Har line ka pahla Word yad karen 10 se 20 martba repeat karen #1Allaahumma gfir

#2washahidina

#3wasaqeerina

#4wazakarina

#5Allaahumma man

#6Eman tawaffaitahu

#7Allaahumma la tahrimna

#8wala Tuzilluna

Phir baqi ke Words yad farmalen

##########

Yeh ek tareeqa hai Aur bhi tareeqa hain

Koi bhi cheez yad karne Aur rakhne ke liye 20 mashoor tareeqe

Waisa gair mashoor 60 tareeqe hain

Asal Dua Aur tahjjud mai Allaah Se Taufeeq mangna Na bhoolen

Quwwate hifz ke sharait ( condition ) in sha Allaah

1. Gunah Se door rahna

2. Khalis Allaah ke liye karna

3. Ittiba nabi sallalahualaihi wasallam

4.use karte rahna

5. Kisi ko sunana

6. Yad karne ke bad Kisi ko padhana

7.mane per gour karna

8. Amal karna Asar lena is Dua ke meaning Se

9.sbar ,mahnat , time ki Qurbani

#Namaze Janaza ki Dua yad Kane ka tareeqa??

#Dua no. 2

Is se pahle ke post mai Dua no.1 bayan ki gaee

#Covid19 / #coronaVirus

Janaza ki namaz ki Dua yad karne ka tareeqa

#Beta baap ke janaza per Dua bhi na padsake aisa nahi hona chahiye bap ko rukhsat kare Wo bhi Dua ke bagair ??

Abhi Aur ajj hi yad kalen Yeh Dua ,

5 duaen hai 4 Dua Badi age wale ke liye padhi jaegi ( janaza agar badi Umar wale ka hai) Aur ek Dua bache ke liye ( agar janaza baccha ka ho)

#dusri Dua yad karne ka tareeqa

#Is dus ko 12 line ki tarah banalen

Phir Har line ka pahla Word yad karen 10 se 20 martba repeat karen in sha Allaah

#1Allaahumma gfir

#2wa afihi

#3wa akrim

#4wa wassi

#5wa agsilhu

#6wanaqqihi

#7Kama naqqaita

#8waabdilhu daran

#9wa ahlan

#10wazaujan

#11wa adkhil hu

#12wa izhu

Phir baqi ke Words yad farmalen

##########

Yeh ek tareeqa hai Aur bhi tareeqa hain

Koi bhi cheez yad karne Aur rakhne ke liye 20 mashoor tareeqe

Waisa gair mashoor 60 tareeqe hain

Asal Dua Aur tahjjud mai Allaah Se Taufeeq mangna Na bhoolen

Quwwate hifz ke sharait ( condition ) in sha Allaah

1. Gunah Se door rahna

2. Khalis Allaah ke liye karna

3. Ittiba nabi sallalahualaihi wasallam

4.use karte rahna

5. Kisi ko sunana

6. Yad karne ke bad Kisi ko padhana

7.mane per gour karna

8. Amal karna Asar lena is Dua ke meaning Se

9.sbar ,mahnat , time ki Qurbani

Assalamualikum

‎‏#MadaniQ/A ( number :222)

‎‏*Question*

Bhoola huva Quran Kaise yad karun ?

* Answer *

Ek line ko 10 martaba repeat kiji aisa 10 line tak pahunchne ke bad bad Kisi nafil namza MAi usko padhiye

In sha Allaah yad hojaega Aur tahjjud mai Dua bhi karte rahiye

*Quran Hifz karne ka tareeqa ?*

*Mazeed padhne ke liye visite kijei *

‎‏http://www.askislampedia.com/web/guest/articles

‎‏*Join hone ke liye link *

‎‏4.*Madani Q/A Group *

‎‏Link Group 6

‎‏https://chat.whatsapp.com/CPbyirt4Cgc0G4yAxHNh3P

‎‏Link : Group 5

‎‏https://chat.whatsapp.com/GTLqALX7Ko3K7auOpYfxhT

‎‏Link : Group 4

‎‏https://chat.whatsapp.com/J2m5trk2gsq3CTOaphptcu

******

‎‏Link: Group 3

‎‏https://chat.whatsapp.com/JAIjtNCOFZzIcaGwgVd59Y

*********

‎‏Link :group 1

‎‏https://chat.whatsapp.com/HnTWxgjOnYJ2qlyO7Mjm40

‎‏Link:Group 2

‎‏https://chat.whatsapp.com/KI4R4V8xXXk9mHLD4DyENN

‎‏*** Apka sawal , whatapp per Jawab ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.